Sv. Basil Veliký

 

texty ke stažení a ke čtení


 

pro texty ve formátu *pdf si stáhněte (pokud nemáte) acrobat reader 

Pokud není uvedeno jinak, české překlady na této stránce jsou buď přímo mé, nebo mojí úpravou

a nejsou nikým schváleny.

 

Vyznání

 

Nikájské – česko-řecko-latinsky *.pdf

 

Nikájsko-konstantinopolské – česko-řecko-latinsky *.pdf

 

Chalkedonské a konstantinopolské (680) christologické vyznání – řecko-česky  *.pdf

 

 

Další texty

 

Tabulka sedmi všeobecných sněmů *.pdf

 

Socrates Scholasticus, Historia ecclesiastica III, 7 (synoda v Alexandrii r. 362) – česko-řecky *.pdf

 

Pseudo-Basil Veliký (resp. Řehoř Nysský) z listu 38 O rozdílu mezi podstatou a hypostasí –  česko-řecky *.pdf

 

Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Afros episcopos 11 – úryvek o Duchu Svatém (v kontextu Trojice) na nikájském koncilu; česko-řecky v *.pdf

 

Modlitba (po Svatý, Svatý, Svatý)  z eucharistického kánonu liturgie sv. Basila Velikého – trojjazyčně česko-řecko-csl. *.pdf 

 

Modlitba Cherubínské písně sv. Basila Velikého (ke sporům 12. století; resp. konstantinopolských synod  1156 a 1157) – trojjazyčně česko-řecko-csl.  *.pdf 

 

Definice filosofie Jana Damašského z dialektiky v *.pdf 

 

Manželství v pravoslaví – text, který byl publikován v kalendáři na r. 2001 *.htm

 

Několik bohoslužebných textů k pneumatologii – csl.-česky s některými řeckými ekvivalenty *.pdf

zde si můžete stáhnout kompletní csl. texty na Padesátnici v *.doc (musíte mít ale nainstalovaný font Irmologion), a zde je najdete v řečtině (s monotonickým přízvukem)

 

Krátký text pokoušející se na malém prostoru shrnout to základní v nauce o zbožštění v *.pdf  

 

 

Liturgika

 

K vytištění schéma chrámu, bohoslužebného náčiní, liturgických rouch kněze a diákona s česko-řecko-csl. popisem (oboustranná A4) *.pdf 

 

 

 

 

NA HLAVNÍ STRÁNKU